Certifikati koje posjedujemo

  • Početna
  • /
  • O nama
  • /
  • Certifikati koje posjedujemo

CERTIFIKATI, OVLAŠTENJA, SUGLASNOSTI, ODOBRENJA NA IME TVRTKE:

Certifikat ISO 9001 (Sustav upravljanja kvalitetom)
Certifikat ISO 14001 (Sustav upravljanja okolišem)
Suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina
Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta dokumenata prostornog uređenja i nacrta izvješća stanja u prostoru, te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem dokumenata prostornog uređenja
Ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom, u dijelu koji se odnosi na građevinski dio zgrade, strojarski dio tehničkog sustava, elektrotehnički dio tehničkog sustava i sustave automatskog reguliranja i upravljanja
Ovlaštenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za obavljanje hidrografske izmjere
Odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za izvođenje letačkih operacija sustavima bespilotnih zrakoplova
Rješenje o upisu u Registar provoditelja natječaja u Republici Hrvatskoj
Suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja

CERTIFIKATI, OVLAŠTENJA, SUGLASNOSTI, ODOBRENJA NA IME DJELATNIKA:

Certifikat za internog auditora sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008
Certifikat vodećeg auditora za Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću u skladu sa zahtjevima norme ISO 27001:2013
IRCA akreditiran certifikat za vodećeg auditora sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008
IRCA akreditiran certifikat za vodećeg auditora sustava upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za koordinatora za zaštitu na radu
Uvjerenje o osposobljavanju za izradu CBA analize (analiza troškova i koristi)
Uvjerenje o završenoj obuci iz upravljanja i administracije 1999 FIDIC ugovora
Uvjerenje o osposobljavanju za izradu investicijske studije/studije izvedivosti
Uvjerenje o osposobljavanju za korištenje georadara RIS MF Hi-Mod system i za obradu podataka u specijaliziranom software-u
Uvjerenje o osposobljavanju za korištenje georadara Hi Pave system i za obradu podataka u specijaliziranom software-u
Uvjerenje o osposobljavanju za ronioca u gospodarstvu A kategorije
Certifikat osposobljenosti za operatera senseFly eBee UAS letjelice
Potvrda o završenom programu osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – Modul 1
Potvrda o završenom programu osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom – Modul 2
IPMA certifikat - Razina D: Ovjereni suradnik za upravljanje projektima
IPMA certifikat - Razina C: Ovjereni voditelj projekta
Izjava tvrtke HŽ Infrastruktura d.o.o. o upoznavanju sa specifičnim opasnostima i mjerama zaštite pri kretanju i izvođenju radova na elektrificiranim prugama
Esri potvrda o završenoj obuci korištenja ArcGIS software-a
Sustav senzora za kontinuirano praćenje ponašanja kolničke konstrukcije pod opterećenjem

Projekt: Sustav senzora za kontinuirano praćenje ponašanja kolničke konstrukcije pod opterećenjem
Naziv korisnika: GEOPROJEKT D.D., Sukoišnska 43, 21000 Split
Naziv partnera: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, GRAĐEVINSKI FAKULTET, Kačićeva 26, 10000 Zagreb; CONTECH D.O.O., Katićev prilaz 5, 10000 Zagreb; PROIZVODNJA ALATA I UREĐAJA „P.S.G.“, vl. Ivica Golik, Zagrebačka 175, Trstenik Nartski

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj