Specifične usluge

Projekti u području sustava gospodarenja otpadom

  • Pretovarne stanice
  • Centri za zbrinjavanje otpada

Ispitivanje stanja kolničkih konstrukcija

GPR (Groung Penetrating Radar) - nerazorna metoda određivanja debljine slojeva postojećih kolničkih konstrukcija.

Brošura: Georadar Hi-Pave

Detekcija instalacija

Traganje, iskolčenje i obilježavanje podzemnih vodova korištenjem georadara te uređaja za traganje metalnih cijevi i cijevi pod naponom.

Brošura: Georadar Hi-Mod

Izrada sustava gospodarenja infrastrukturom

  • Izrada web preglednika
  • Integrirani podaci iz stereo i panoramskih kamera, laserskog profilera, GPR-a za snimanje kolničke konstrukcije i podzemnih instalacija
  • Mogućnost upita i analiza
  • Brošura: Web GIS preglednik
Sustav senzora za kontinuirano praćenje ponašanja kolničke konstrukcije pod opterećenjem

Projekt: Sustav senzora za kontinuirano praćenje ponašanja kolničke konstrukcije pod opterećenjem
Naziv korisnika: GEOPROJEKT D.D., Sukoišnska 43, 21000 Split
Naziv partnera: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, GRAĐEVINSKI FAKULTET, Kačićeva 26, 10000 Zagreb; CONTECH D.O.O., Katićev prilaz 5, 10000 Zagreb; PROIZVODNJA ALATA I UREĐAJA „P.S.G.“, vl. Ivica Golik, Zagrebačka 175, Trstenik Nartski

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj