GEODEZIJA

Izrada podloga i geodetskih elaborata, izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova, izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označavanja i održavanja državne granice,  ...

 PROJEKTIRANJE

Projektni odjel  sastavljen je od stručnjaka raznih profila sa višegodišnjim iskustvom u projektiranju objekata niskogradnje.  U stanju smo prihvatiti svaku vrstu izazova iz područja naše djalatnosti.

 NADZOR

Poslovi nadzora nad: izradbom elaborata katastra vodova i tehničkog vođenja katastra vodova, izradbom posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbom geodetskoga projekta.

 PROS.UREĐENJE
Izrada dokumenata prostornog uređenja i dokumentacije za podnošenje inicijativa za izradu/izmjenu planova, izrada stručnih rješenja za ishođenje akata za gradnju, konzultantske usluge u svezi s pripremom i donošenjem te provedbom planova.
:: mogućnosti :: organizacija
  :: kontakt

Geoprojekt d.d.
Sukoišanska 43
21000 Split
Croatia
++385 21 484 280
++385 21 484 655
geoprojekt@geoprojekt.hr
http://www.geoprojekt.hr