Prostorno planiranje

 • Početna
 • /
 • Što radimo
 • /
 • Prostorno planiranje

Izrada dokumenata prostornog uređenja

 • Prostorni planovi uređenja gradova i općina
 • Generalni urbanistički planovi
 • Urbanistički planovi uređenja
 • Izvješća o stanju u prostoru
 • Stručna rješenja, programi, studije i podloge za izradu planova i za ishođenje akata za gradnju

Provedba urbanističko-arhitektonskih natječaja

Upisani smo u Registar provoditelja natječaja u Republici Hrvatskoj i provodimo čitav postupak utvrđen Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata (NN br. 85/14).

Konzultantske usluge

 • Izrada dokumentacije za podnošenje inicijativa za izradu/ izmjenu planova
 • Prostorne provjere lokacija
 • Stručna podrška vezana uz investicijske zahvate
Sustav senzora za kontinuirano praćenje ponašanja kolničke konstrukcije pod opterećenjem

Projekt: Sustav senzora za kontinuirano praćenje ponašanja kolničke konstrukcije pod opterećenjem
Naziv korisnika: GEOPROJEKT D.D., Sukoišnska 43, 21000 Split
Naziv partnera: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, GRAĐEVINSKI FAKULTET, Kačićeva 26, 10000 Zagreb; CONTECH D.O.O., Katićev prilaz 5, 10000 Zagreb; PROIZVODNJA ALATA I UREĐAJA „P.S.G.“, vl. Ivica Golik, Zagrebačka 175, Trstenik Nartski

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj