Popis referenci

Projektiranje i nadzor

CESTOVNA INFRASTRUKTURA Cjelokupna projektna dokumentacija za izgradnju prometnica: A1, PUO Pojezerje i Prometne površine PUO Pojezerje na autocesti A1, dionica: interregionalni čvor Metković - granica BiH (glavni projekt) A1, ...

Pročitajte više

Geodezija i geoinformatika

Podloge za projektiranje prometnica: D113, dionica: Supetar- Nerežišće, duljine od 2,2 km D220, dionica: Tijarica-Kamensko, duljine 9,2 km D512, dionica 001: Makarska- Gornje Igrane, duljine 12 km D1, dionica: Knin – ...

Pročitajte više

Prostorno planiranje

Izvješća o stanju u prostoru: Grada Starog Grada Grada Splita Izmjene i dopune prostornih planova: Grad Vodice Grad Makarska Općina Selca    . Općina Podstrana    Grad Stari Grad Grad Split Izmjene i ...

Pročitajte više

Specifične usluge

Mobilno kartiranje i web gis preglednik nerazvrstanih cesta I. reda grada Zagreba za potrebu izrade baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba Detektiranje, označavanje i snimanje podzemnih instalacija – razne lokacije ...

Pročitajte više

Konzultantske usluge

Konzultantske usluge iz širokog spektra naših djelatnosti za razne investitore.

Pročitajte više